Principy učení podle B. F. Skinnera

Burrhus Frederic Skinner byl americký behaviorální psycholog, učitel Marion a Kellera Brelandových, praotec clicker trainingu. Z pokusů na zvířatech dával dohromady zásady pro učení lidí. A tímhle přišel:

Pět největších překážek v učení podle Skinnera
1. Lidé se bojí neúspěchu
2. Úkol není rozdělen do dostatečně malých kroků.
3. Chybí potřebné zadání.
4. Rovněž není zadání dostatečně jasné.
5. Chybí pozitivní upevnění (chvála).

Každá dovednost může být bez ohledu na věk naučena pomocí pěti principů:
1. Poskytněte studentovi okamžitou zpětnou vazbu.
2. Rozdělte úkol do malých úseků.
3. Opakujte zadání tak často, jak je to možné.
4. Postupujte od jednoduchých věcí ke složitějším.
5. Chvalte.

Zdroj: Wikipedia

napsala Káča

Nejít vpřed znamená jít zpět. (von der Vogelwiede)